Vragen uit het draaiboek

U bevindt zich hier: Home » Vragen uit het draaiboek
 • Waarvoor wordt Eerste Hulp inzet gevraagd?
  • Wat voor evenement?
  • Hoeveel deelnemers zijn er?
  • Hoeveel publiek wordt verwacht?
 • Waar vindt het gebeuren plaats?
  • Op één plaats, op meer plaatsen, binnen of buiten?
  • Zijn er radio- of portofoonverbindingen nodig?
  • Is de plaats gemakkelijk bereikbaar?
 • Wanneer vind het evenement plaats?
  • Op welke dag(en) en tijd(en)?
  • Vanaf welk moment moeten de Eerstehulpverleners aanwezig zijn en tot hoelang na afloop?
 • Welke stoornissen en letsels kunnen worden verwacht?
  • Wat is hierover bekend van andere soortgelijke evenementen?
 • Wie gaan de eerstehulpverlening verzorgen?
  • Hoeveel eerstehulpverleners zijn er nodig?
  • Zij er ook andere instanties bij de hulpverlening betrokken, bijvoorbeeld eigen verzorgers, fysiotherapeuten, een arts?
  • Hoe is de onderlinge taakverdeling?
  • Zijn er regelingen nodig met de huisartsenpost of met ziekenhuizen in de buurt?
  • Wat zijn belangrijke telefoonnummers?
  • Zijn bijzondere vaardigheden van de eerstehulpverleners gewenst (vreemde taal, gehandicaptensport)?
 • Welke materialen zijn er nodig?
  • Van welke bestaande voorzieningen kan worden gebruikgemaakt (EHBO-ruimte, koelkast, telefoon, brancards, ….)?
  • Wat is extra nodig?
 • Hoe is de bereikbaarheid?
  • Is de plaats gemakkelijk bereikbaar voor een ambulance en / of arts?
  • Wie is verantwoordelijk voor het toegankelijk houden van de plaats: openen van hek of slagboom, weghouden van auto’s van de toegangswegen?
 • Hoe zijn de financiën geregeld?
  • Welke financiële regelingen zijn getroffen voor vergoedingen van reis- en onkosten van de eerstehulpverleners, verbandmateriaal?
  • Wordt voor consumpties en lunchpakketten gezorgd?
  • Wie verzorgt de financiële afhandeling?

Afspraken over bovenstaande vragen worden schriftelijk bevestigd, voordat het evenement plaatsvindt.