Top

Opleiding Eerste Hulp

Waaraan herkent u een beroerte, een hartaanval of een botbreuk? In een cursus Eerste Hulp leert u om letsels en problemen ten gevolge van een ongeluk of een acute ziekte te herkennen en op juiste en verantwoorde wijze eerste hulp te verlenen. Als afsluiting van een opleidingscursus Eerste Hulp kunt u deelnemen aan het examen voor het officiële diploma Eerste Hulp.

Bekijk onze cursussen

Vervolglessen

In de vervolglessen Eerste Hulp worden de basisvaardigheden herhaald en ook nieuwe vaardigheden geleerd. Sommige onderwerpen worden uitgediept. Ook wordt geleerd om samen te werken met andere hulpverleners én eerste hulp te verlenen aan een slachtoffer met meerdere letsels of bij ongevallen met meerdere slachtoffers. Om deze lessen te kunnen volgen, moet u in het bezit zijn van een geldig diploma Eerste Hulp.

Meer over vervolglessen

Hulpverlening

Op aanvraag kunnen vrijwilligers van onze EHBO-vereniging aanwezig zijn bij evenementen om zo nodig eerste hulp te verlenen. De vrijwilligers zijn altijd gediplomeerde en geoefende Eerste Hulpverleners die ook specifieke bijscholing krijgen over de eerste hulp bij evenementen. De EHBO-vereniging zorgt voor de benodigde (verband)materialen en overige hulpmiddelen (zoals een AED of een brancard).

Meer over hulpverlening

Pesse en de Koninklijke Nederlandse Vereniging EHBO

De EHBO-vereniging in Pesse is opgericht op 1 april 1983. De vereniging is een vrijwilligersorganisatie. Dat betekent dat alle betrokkenen (hulpverleners, instructeurs, bestuursleden) op basis van vrijwilligheid en belangeloosheid hun diensten verlenen. De vereniging is actief op het gebied van opleidingen en instructie op het gebied van eerste hulp en op het gebied van eerste hulpverlening bij evenementen. De EHBO-vereniging in Pesse is een afdeling van de landelijke Koninklijke Nederlandse Vereniging EHBO. Deze vereniging is opgericht in 1893 en kent alleen in Drenthe als zo’n 40 afdelingen, waarvan Pesse er een is.

Meer over de Vereniging

Een cursus EHBO komt altijd van pas.

Er komt een moment dat u een situatie treft waarbij u adequaat moet handelen om levens te redden. Met een EHBO cursus op zak heeft u een bewezen voorsprong als het gaat om medisch levens bedreigende situaties te herkennen en passende hulp te verlenen.

© 2022 deze website is ontwikkeld door PeppCreative . Alle rechten zijn voorbehouden.