Top

Algemene regels EHBO-Voorziening

Afhankelijk van het soort evenement kan een EHBO-post bestaan uit mobiele eerstehulpverleners die zich tussen het publiek begeven of uit een vaste post. Wanneer er gekozen wordt voor mobiele eerstehulpverleners dan wordt geadviseerd om vooraf een ruimte aan te wijzen waar men met een hulpvrager naar toe kan gaan.

De volgende aandachtspunten betreffen de opleiding, herkenbaarheid en uitrusting van de eerstehulpverlener:

 • Eerstehulpverleners dienen in het bezit te zijn van een geldig diploma Eerste Hulp volgens de normen van het Oranje Kruis.
 • Duidelijk zichtbare verwijzing vanuit het gehele evenemententerrein met bij voorkeur internationale symbolen en / of het logo van de Kon. Ned. Ver. EHBO.
 • Eerstehulpverleners dienen als zodanig duidelijk herkenbaar te zijn.
 • Eerstehulpmateriaal met een standaarduitrusting volgens het Oranje Kruis.
 • Bij sportevenementen: materialen om te koelen en om te warmen.
 • Eerstehulpverleners dienen te beschikken over adequate communicatiemiddelen, bij voorkeur portofoons.
 • Eerstehulpverleners handelen en werken volgen vastgestelde gedragsregels.

Een vaste EHBO-post dient onder alle omstandigheden goed toegankelijk te zijn voor een rijdende brancard van een ambulance. Daarnaast dient een EHBO-post te voldoen aan de volgende eisen:

 • richtlijn voor de grootte van een EHBO-post is 25 m2, de post dient overdekt te zijn, afsluitbaar en eventueel verwarmd te kunnen worden;
 • aanwezigheid van een 230 V aansluiting, goed licht en van stromend water;
 • aanwezigheid van een tafel, stoelen en eventueel een brancard;
 • de beschikking over een (eigen) toilet, met een handenwasgelegenheid;
 • voldoende afvalbakken die regelmatig geleegd worden.

© 2022 deze website is ontwikkeld door PeppCreative . Alle rechten zijn voorbehouden.