Top

Vragen uit het Draaiboek

Om een goede hulpverlening te garanderen werken wij bij EHBO Pesse conform een draaiboek. Dit draaiboek helpt ons om de behoefte in kaart te brengen en risico’s te inventariseren. Op basis hiervan zijn wij in staat om hulpverleners met de juiste kennis, vaardigheden en uitrusting te leveren voor uw evenementen.

 1. Waarvoor wordt Eerste Hulp inzet gevraagd?
  1. Wat voor evenement?
  2. Hoeveel deelnemers zijn er?
  3. Hoeveel publiek wordt verwacht?
 2. Waar vindt het gebeuren plaats?
  1. Op één plaats, op meer plaatsen, binnen of buiten?
  2. Zijn er radio- of portofoonverbindingen nodig?
  3. Is de plaats gemakkelijk bereikbaar?
 3. Wanneer vind het evenement plaats?
  1. Op welke dag(en) en tijd(en)?
  2. Vanaf welk moment moeten de Eerstehulpverleners aanwezig zijn en tot hoelang na afloop?
 4. Welke stoornissen en letsels kunnen worden verwacht?
  1. Wat is hierover bekend van andere soortgelijke evenementen?
 5. Wie gaan de eerstehulpverlening verzorgen?
  1. Hoeveel eerstehulpverleners zijn er nodig?
  2. Zij er ook andere instanties bij de hulpverlening betrokken, bijvoorbeeld eigen verzorgers, fysiotherapeuten, een arts?
  3. Hoe is de onderlinge taakverdeling?
  4. Zijn er regelingen nodig met de huisartsenpost of met ziekenhuizen in de buurt?
  5. Wat zijn belangrijke telefoonnummers?
  6. Zijn bijzondere vaardigheden van de eerstehulpverleners gewenst (vreemde taal, gehandicaptensport)?
 6. Welke materialen zijn er nodig?
  1. Van welke bestaande voorzieningen kan worden gebruikgemaakt (EHBO-ruimte, koelkast, telefoon, brancards, ….)?
  2. Wat is extra nodig?
 7. Hoe is de bereikbaarheid?
  1. Is de plaats gemakkelijk bereikbaar voor een ambulance en / of arts?
  2. Wie is verantwoordelijk voor het toegankelijk houden van de plaats: openen van hek of slagboom, weghouden van auto’s van de toegangswegen?
 8. Hoe zijn de financiën geregeld?
  1. Welke financiële regelingen zijn getroffen voor vergoedingen van reis- en onkosten van de eerstehulpverleners, verbandmateriaal?
  2. Wordt voor consumpties en lunchpakketten gezorgd?
  3. Wie verzorgt de financiële afhandeling?

Afspraken over bovenstaande vragen worden schriftelijk bevestigd, voordat het evenement plaatsvindt.

© 2022 deze website is ontwikkeld door PeppCreative . Alle rechten zijn voorbehouden.