Top

Altijd voorzien van de laatste kennis..

In de vervolglessen Eerste Hulp worden de basisvaardigheden herhaald en ook nieuwe vaardigheden geleerd. Sommige onderwerpen worden uitgediept. Ook wordt geleerd om samen te werken met andere hulpverleners én eerste hulp te verlenen aan een slachtoffer met meerdere letsels of bij ongevallen met meerdere slachtoffers. Om deze lessen te kunnen volgen, moet u in het bezit zijn van een geldig diploma Eerste Hulp.

First aid gesture over a white background

Houd kennis op peil

De afdeling Pesse van de Koninklijke Nederlandse Vereniging Eerste Hulp Bij Ongelukken organiseert jaarlijks vervolgcursussen voor de leden die in het bezit zijn van een geldig diploma Eerste Hulp. De kennis en vaardigheden worden dan opgefrist, verdiept en uitgebreid.

De vervolgcursussen kennen jaarlijks een thema. Bijvoorbeeld: Eerste Hulp bij ongevallen in en om het huis, Eerste Hulp bij verkeersongelukken, Eerste Hulp bij jonge en oude mensen. Het thema en de onderwerpen voor de vervolgcursussen worden gekozen in overleg met de deelnemers.

Leden van de afdeling Pesse van de Kon. Ned. Ver. EHBO ontvangen jaarlijks een uitnodiging voor een vervolgcursus. Door deelname kan tweejaarlijks het diploma Eerste Hulp worden verlengd. De vervolglessen worden wekelijks gegeven in ontmoetingscentrum “De Wenning” in Pesse of eventueel op verzoek op een bedrijfslocatie. De lessen worden gegeven door gediplomeerde instructeurs en ondersteund door LOTUS-slachtoffers. De medische begeleiding is in handen van een specialist Spoedeisende Eerste Hulp.

Een vervolgcursus bestaat uit 10 klokuren. De kosten voor particulieren (inclusief lidmaatschap van de vereniging) bedragen € 35,– per jaar (prijspeil 1 januari 2019). Voor bedrijven gelden aangepaste tarieven. Veel zorgverzekeraars vergoeden de cursuskosten geheel of gedeeltelijk! Bij de cursuskosten zijn inbegrepen: les- en verbandmateriaal, examengeld, koffie / thee.

Om lid te worden van onze vereniging en deel te nemen aan een vervolgcursus drukt u op de knop “Start vandaag nog” om u aan te melden.

Start vandaag nog

Vervolgcursussen 2021-2022

Onder voorbehoud van beperkende maatregelen in verband met Coronacrisis, worden vanaf september 2021 weer vervolgcursussen georganiseerd. De eerste ‘les’ is tevens de ledenjaarvergadering, op: maandag 20 september om 19.30 uur in ontmoetingscentrum ‘De Wenning’ in Pesse. Zie voor de overige lessen de cursusdata hieronder.

Cursusdata (onder voorbehoud van wijzigingen in verband met de Coronacrisis):

Groep A (Pesse):

Les 1: 20 september 2021 (tevens ledenjaarvergadering)
Les 2: 27 september 2021
Les 3: 4 oktober 2021
Les 4: 11 oktober 2021
Les 5: 7 maart 2022 (tevens ledenjaarvergadering)

Groep B (Pesse):

Les 1: 20 september 2021 (tevens ledenjaarvergadering)
Les 2: 25 oktober 2021
Les 3: 1 november 2021
Les 4: 8 november 2021
Les 5: 7 maart 2022 (tevens ledenjaarvergadering)

Groep C (Pesse):

Les 1: 20 september 2021 (tevens ledenjaarvergadering)
Les 2: 4 april 2022
Les 3: 11 april 2022
Les 4: 24 april 2022
Les 5: 7 maart 2022 (tevens ledenjaarvergadering)

Groep D (RvEC):

Les 1: 20 september 2021 (tevens ledenjaarvergadering)
Les 2: 29 september 2021
Les 3: 6 oktober 2021
Les 4: 13 oktober 2021
Les 5: 7 maart 2022 (tevens ledenjaarvergadering)

Groep E (RvEC):

Les 1: 20 september 2021 (tevens ledenjaarvergadering)
Les 2: 17 mei 2022
Les 3: 24 mei 2022
Les 4: 7 maart 2022 (tevens ledenjaarvergadering)

Groep F (RvEC):

Les 1: 20 september 2021 (tevens ledenjaarvergadering)
Les 2: 16 maart 2022
Les 3: 23 maart 2022
Les 4: 7 maart 2022 (tevens ledenjaarvergadering)

Groep G (RvEC):

Les 1: 20 september 2021 (tevens ledenjaarvergadering)
Les 2: 12 oktober 2021
Les 3: 27 oktober 2021
Les 4: 7 maart 2022 (tevens ledenjaarvergadering)

Groepen H t/m N (Fokker):

data worden nog nader bepaald. De ledenjaarvergadering telt ook mee als les!

© 2019 deze website is ontwikkeld door PeppCreative . Alle rechten zijn voorbehouden.