Top

EHBO vereniging Pesse

De EHBO-vereniging in Pesse is opgericht op 1 april 1983. De vereniging is een vrijwilligersorganisatie. Dat betekent dat alle betrokkenen (hulpverleners, instructeurs, bestuursleden) op basis van vrijwilligheid en belangeloosheid hun diensten verlenen. De vereniging is actief op het gebied van opleidingen en instructie op het gebied van eerste hulp en op het gebied van eerste hulpverlening bij evenementen. De EHBO-vereniging in Pesse is een afdeling van de landelijke Koninklijke Nederlandse Vereniging EHBO. Deze vereniging is opgericht in 1893 en kent alleen in Drenthe als zo’n 40 afdelingen, waarvan Pesse er een is.

Voor opleidingen en instructie organiseert de EHBO-vereniging in Pesse jaarlijks opleidings- en vervolgcursussen Eerste Hulp. Deze cursussen worden verzorgd door gekwalificeerde instructeurs en LOTUSslachtoffers. De medische begeleiding is in handen van een specialist spoedeisende eerste hulp van het UMCG. Als leerstof wordt gebruikgemaakt van Het Oranje Kruis boekje. De vereniging beschikt over de modernste instructiematerialen en hulpverleningsmaterialen. Daarmee voldoet de vereniging aan hoge kwaliteitseisen als het gaat om opleidingen en nascholing van eerstehulpverleners.

De standplaats van de vereniging is ontmoetingscentrum ‘De Wenning’, Veldbrake 5 in Pesse. Daar worden de bestuursvergaderingen gehouden, en de cursussen gegeven. Daarnaast worden lessen gegeven op locatie bij bedrijven die gebruikmaken van de diensten van onze vereniging: Fokker Special Products en het Roelof van Echten College in Hoogeveen.

Op 1 januari 2019 telde de vereniging 150 leden. Ongeveer 25 van die leden zijn inzetbaar als hulpverlener bij evenementen.

De vereniging bestaat financieel door de contributiegelden van de leden, donaties, subsidies en bijdragen voor daadwerkelijke hulpverlening. Deze financiële middelen komen rechtstreeks ten gunste van de opleidingen en instructie en de aanschaf van materialen voor daadwerkelijke hulpverlening, zoals kleding, brancards, AED en verbandmaterialen.

Wilt u lid worden van onze vereniging, of de vereniging financieel steunen? Neem dan contact op met de secretaris via de knop ‘contact’.

Leslocatie

Ontmoetingcentrum “De Wenning”

Veldbrake 5
Pesse

© 2022 deze website is ontwikkeld door PeppCreative . Alle rechten zijn voorbehouden.