Top

Wij zijn er om te helpen..

Op aanvraag kunnen vrijwilligers van onze EHBO-vereniging aanwezig zijn bij evenementen om zo nodig eerste hulp te verlenen. De vrijwilligers zijn altijd gediplomeerde en geoefende Eerste Hulpverleners die ook specifieke bijscholing krijgen over de eerste hulp bij evenementen. De EHBO-vereniging zorgt voor de benodigde (verband)materialen en overige hulpmiddelen (zoals een AED of een brancard).

EHBO bij evenementen

Organisaties die bij een activiteit gebruik willen maken van de diensten van de EHBO-vereniging in Pesse, kunnen hiervoor contact opnemen met de coördinator hulpverlening: Yvonne Baron: e-mail hulpverlening@ehbopesse.nl of telefonisch: 06-16063390. In overleg wordt dan bekeken of onze vereniging kan voldoen aan de aanvraag.De omvang van de hulpverlening moet aansluiten bij het specifieke karakter van een evenement. Om deze omvang zo nauwkeurig mogelijk te kunnen vaststellen is het van belang een risicoanalyse te maken van het evenement. Hierbij moet worden gedacht aan: de aard van het evenement, de aard van het publiek, de plaats van het evenement. Aan de hand van de risicoanalyse wordt vastgesteld hoeveel hulpverleners en welke hulpverleningsmaterialen aanwezig moeten zijn.

© 2022 deze website is ontwikkeld door PeppCreative . Alle rechten zijn voorbehouden.